Pravidla Běžecké výzvy B+

Běžecká Výzva Běžce+

Natřeme to Pražákům / Pražáci v (září) proti všem


1) Běžeckou výzvu pořádá Běžec TEAM s.r.o. a je zpřístupněna pro účastníky po úhradě zápisného. Výzvy se můžou účastnit ženy i muži.

2) Vlastní výzva se nevztahuje k území České nebo Slovenské republiky. Můžete běhat kdekoli. Rozhodující je vaše volba, kterou družinu podpoříte (Natřeme to Pražákům / Pražáci v (září) proti všem).

3) Doba trvání výzvy je 30 dní. Od 1.9. do 30.9.2021. Výzva je zahájena 1.79. v 00.01 a ukončena 30.9.2021 v 23:59:59.

4) Během výzvy můžete vkládat do formuláře běžecké výkony opakovaně. Není nastaveno žádné omezení. Vždy se musí jednat o jedinečný nový běh/chůzi, který můžete uskutečnit i několikrát v jednom dni.

5) V případě, že se prokáže, že vložený výsledek neodpovídá skutečnosti, nebude do celkové výzvy započítán a běžec bude z celkové evidence vyřazen.

6) Vložené údaje se na celkových součtech a grafech projeví automaticky do 5 minut.

7) Průběžné informace a výsledky budou zveřejněny i na FB stránce Běžec.eu a Myšlienky Běžca, ve FB skupině Běžec+ a Hubneme Během.

8) Pořadatel doprovodné soutěže v předprodeji běžecké výzvy je taktéž Běžec Team s.r.o., IČ 08577790, s tím že soutěž probíhá od 1.9.2021 do 30.9.2021. Účastníkem soutěže se stává pouze fyzická osoba – spotřebitel starší 18ti let, který uskuteční zakoupení (zaplacení) zápisného v daném termínu trvání soutěže. Výherci budou určeni losováním, které proběhne do 5ti dnů po skončení doby soutěže. Výherci budou o výhře informování prostřednictvím e-mailové komunikace. Výherci hlavních výher jsou povinni si výhru vyzvednout osobně. Výhry budou výhercům vedlejších výher doručeny prostřednictvím pořadatelem zvoleného doručovatele či jiným způsobem určeným pořadatelem. V případě, že si výherce ani po opakovaném upozornění výhru nepřevezme, nevyzvedne nebo se výherce odmítne při předání výhry prokázat průkazem totožnosti k ověření své identity či podepsat předávací protokol, propadá tato výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Pořadatel si vyhrazují právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. doklad totožnosti, zejména za úče lem zjištění věku soutěžícího a oprávnění k převzetí výhry). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. V případě, že se do soutěže zapojí menší počet osob, než je počet výher, a nebude tak možné všechny výhry přidělit konkrétnímu výherci, propadají tyto výhry ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich užití.
Do soutěže jsou vloženy tyto výhry:

Hlavní výhry:
1x Chytré hodinky Polar Vantage V2 + SNÍMAČ TEPOVÉ FREKVENCE POLAR H10

Vedlejší výhry:

 

Vkládání dat.
1) Formulář musíte vyplnit při každém zadání běhu. Pečlivě vkládejte především jméno bojovnice (může být přezdívka) a emailovou adresu. Emailová adresa slouží jako párovací znak všech vašich záznamů.
2) Zvolte si svoji běžeckou družinu, kterou budete hájit vyplňte ročník narození, pro následné vyhodnocení výzvy dle věkových kategorii a rozdělení cen.
3) Uběhnuté km zadávejte ve formátu s desetinou tečkou a měli by odpovídat důkazu.
4) Důkaz dokládá pravdivost vašeho důkazu a představuje screenshot vaší běžecké aplikace. Pokud chcete můžete udělat selfíe po doběhu.

 

 

Zpět do obchodu